Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op www.fysiotherapiemargrietwijma.nl met zorg is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. De eigenaar van deze website kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van deze website. Ook is de eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze website lijdt, als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Privacy
Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.fysiotherapiemargrietwijma.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd. Zij worden niet bekend gemaakt aan derden, tenzij dit volgens de wet vereist wordt.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag verveelvoudigd worden, opgeslagen, of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, tenzij dit expliciet vermeld wordt, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website.